WELCOME TO THE WEBSITE OF OK1CZ

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OK1CZ

I have started this website to share ham radio data, ideas, memories and pictures with friends.
At the same time I intend to use it as an archive of data that I would otherwise forget.
This website does not aspire to be a source of valuable information, nor to be accurate and up to date.
It is a personal site, containing personal views and data. Please accept it as such.
If you enjoy it, my pleasure.
73 Peter OK1CZ

Vytvořil jsem tyto stránky, abych mohl sdílet radioamatérská data, vzpomínky a obrázky s přáteli.
Současně je hodlám využívat jako archiv dat, které bych jinak zapomněl.
Neaspirují na to, aby byly zdrojem hodnotných informací, ani aby byly ve všem přesné a aktuální.
Jsou to čistě osobní stránky. Nechť je prosím laskavý čtenář takto přijme.
Pokud vás zaujmou či inspirují, budu rád.
73 Petr OK1CZ

Note: Instead of maintaining two separate language sites English will be used primarily for texts of general interest and Czech for items specific to Czech readers.

Pozn: Z časových důvodů nelze udržovat dvě jazykové verze těchto stránek. Proto bude většina obecně platných textů anglicky a texty specifické pro českého čtenáře v češtině.