Značky OL se udělovaly výhradně mládežníkům mezi 15 a 18 lety, měly třípísmenný suffix striktně chronologicky od AAA do AZZ, číslo v prefixu odpovídalo kraji. OL směli zpočátku vysílat pouze na 160m, později bylo přidáno i pásmo 2m.

Abecední a chronologický systém měl něco do sebe a zvlášť v dnešní anarchii značek ho postrádám. Dříve totiž bylo už ze značky možno ihned odvodit, odkud protistanice vysílá a kdy byla jeho volačka vydána. Dvoupísmenné značky patřily výhradně "old timerům" - většinou pamětníkům zašlé slávy pionýrských dob rádia ze 20. - 40. let.
Až na pár vyjímek neexistovaly speciální nebo závodní značky.
OK1 byly Čechy, OK2 Morava a OK3 Slovensko. OK4 byly stanice na lodích, říčních i námořních, a OK5-7 byly rezervovány pro vzácné případy speciálních a experimentálnách stanic. Později přibyly OK8 vydávané cizincům.
Níže uvedený systém pro nově vydávané značky byl platný od 60. let až do poměrně nedávné doby před pár lety, kdy patrně někdo z kompetentních rozhodl, že vše je potřeba uvolnit a systém zrušit... Tedy QTH některých z původně vydaných značek může dodnes systému odpovídat.

OL1..., OK1F.. Střední Čechy; OK1D.. Praha; OL2..., OK1H.. Jižní Čechy; OL3..., OK1I.. Západní Čechy;
OL4..., OK1J.. Severní Čechy; OL5..., OK1M.. Východní Čechy; OL6..., OK2P.. Jižní Morava; OL7..., OK2S.. Severní Morava;
OL8..., OK3T.. Západní Slovensko; OL9..., OK3Y.. Střední Slovensko; OL0..., OK3Z.. Východní Slovensko.
OK1A.. (Čechy), OK2B.. (Morava), OK3C.. (Slovensko); všechny klubové stanice měly 3 písmenný suffix začínající písmenem K, O nebo R.

Pokud někdo vysílal mimo stálé QTH, doplňoval svou značku /P, v některých zemích /1 (číslem distriktu) nebo /A pro alternativní (druhé) QTH. Tehdejší německé stanice v případě alternativních QTH nepoužívaly lomítko, ale ke své značce přidávaly písmeno A, např. DL9KRA a DJ4KWA byli DL9KR a DJ4KW vysílající ze svých druhých QTH.